Lærerne om TRIKKE-prosjektet

Samarbeidet med Gråkallbanen har pågått en tid,, men det er først i år at prosjektet virkelig har blitt realisert gjennom visning på skjermene. Elevene på medier og kommunikasjon vg2 har vært delt inn i redaksjoner og på den måten hatt størst ansvar for prosjektet, mens de andre klassene på skolen har har jobbet med innhold knyttet til sine fag. Markedsføringsklassen har gjennomført to markedsundersøkelser blant passasjerene om hva de synes om produktene som blir vist. Norsk, historie og entreprenørskap og bedriftsutvikling har jobbet med andre prosjekter knyttet til sine fag og levert innhold til faste poster på trikken.

Avdelingsleder på MK Kristin Augdal mener det er viktig at vi får tilspisset prosjektet enda mer mot elevene, slik at de får et større eierforhold til det. "Det er fortsatt litt igjen til det blir et skoleprosjekt hvor alle avdelingene deltar men så langt har over 500 elever ved skolen bidratt i prosjektet på en eller annen måte. " Hun forteller videre at det jobbes med å få de samme visningene som på trikken på skjermene på skolen, slik at alle daglig kan se resultatene og produktene som lages, noe som forhåpentligvis vil gi inspirasjon og motivasjon for flere.

Lærer på MK Kim Marius Olsen har stor tro på prosjektet. "Det har absolutt et stort potensial i seg, spesielt det å koble nærmiljø og arbeidsliv til skole, det gir virkelighetsnære utfordringer for elever og lærere. Han understreker at vi fortsatt er i startfasen og enda ikke har benyttet oss av alle mulighetene som ligger i prosjektet. "Mye tid har gått med til å få det tekniske på plass samt og lage gode rutiner og få en god struktur på prosjektet. Så langt har det blitt produsert mange gode produkter, med veldig bra kvalitet, og tilbakemeldingene fra passasjerene har vært svært positive."

Hva har vært trikkeprosjektets positive virkninger på lærings- og undervisningsprosessen?
[Les mer her]

 

trikkearbeid