Hva har vi lært av trikkeprosjektet?

Tord Kroknes Berg

I godt over to år har det såkalte trikkeprosjektet nå vært i gang. Elever ved flere avdelinger på Byåsen videregående skole har bidratt med sitt for å fylle trikkens interaktive skjermer med både nyttig og underholdende innhold. Studiespesialisering (ST) har først og fremst vært aktive i arbeidet med å produsere film og sanke sitater knyttet til faglig relevante emner. Men hva har vi egentlig lært av det hele?


Tord Kroknes Berg

Trikkeprosjektet har på mange måter vært svært varierende og lærerikt, både for elever og lærere. Elevene har spesielt fått lov til å utnytte kreativiteten samtidig som å flette dette sammen med faglig stoff og teori. En kombinasjon som både har gjort læringen morsommere og mer annerledes, samt gitt et avbrekk fra den ellers så tunge og teoretisk pregede undervisningen. Også lærerne deler denne oppfatningen. Maria Bøifot på ST som har jobbet tett med trikkeprosjektet i lengre tid mener det spesielt har bidratt til elevaktive arbeidsmetoder som for eksempel det at elevene selv har fått styre innhold og arbeidsmetoder. Variasjon er med andre ord en av trikkeprosjektets positive virkninger på lærings- og undervisningsprosessen.

En annen positiv virkning trikkeprosjektet har gitt er dette med innsikt i bruk av digitale og interaktive hjelpemidler og verktøyer. Flere har stiftet et godt bekjentskap til det å starte, skrive, publisere og opprettholde en blogg. I tillegg har flere fått et innblikk i hvordan prosessen er med tanke på det å gå fra teori og idéer til praktisk produksjon. Filmmediet har med dette stått meget sentralt i det å blant annet formidle et faglig budskap gjennom levende bilder og lyd. Kort sagt kan vi fastslå at den digitale kompetansen har blitt hevet betraktelig, iallfall hos noen. – Det er viktig å ta den digitale fremtiden på alvor, fastslår Maria. Og dette har tydelig trikkeprosjektet bidratt til. Det fleste vet for eksempel nå hva en blogg er og hvordan denne fungerer, som forøvrig er et sentralt mål i læreplanen i norsk.


Lokalmiljø er også noe som har stått i fokus i arbeidet rundt trikkeprosjektet. Både elever og lærere har samarbeidet godt med for eksempel Byåsen Historielag som er kjent for å ivareta minnene her på Byåsen i form av informative årbøker og billedsamlinger. I tillegg, som det sier seg selv, har vi da også samarbeidet tett med GråkallBanen AS. Intet trikkeprosjekt uten trikk. Samtlige av de lokale bidragsyterne har gjort hele dette prosjektet mulig, og dermed gitt oss elever og lærere et fremragende læringsutbytte utenom det vanlige. – Jeg synes trikkeprosjektet har vært veldig fruktbart, og kunne godt tenke meg som lærer å fortsette med dette i fremtiden, konkluderer Maria.

Som en liten oppsummering til slutt kan vi trygt slå fast at det ikke bare er elever og lærere som har fått et positivt utbytte av det hele. Også lokalsamfunnet her på Byåsen har fått noe igjen. Skjermene på trikken er i full sving og det går sjelden en trikketur uten at man får med seg en bit av Byåsen videregående skoles suksessprosjekt.

Tord Kroknes Berg

Byåsen VGS | 12.03.09 Se bloggen fra et historie norsk prosjekt [her]


[tilbake]