Tilbakemeldinger

Pr. Øyvind Mikkelsen


Professor Øyvind Mikkelsen, Institutt for kjemi, NTNU:

"Studentene som var her var meget engasjerte og positive så de skal ha all ros! Dokumentene vi mottok fra dere i forkant gjorde at det var enkelt for oss å forberede oss og tilpasse et opplegget. Vi ønsker studentene lykke til med ferdigstillelse av "videodagboken" og prosjektet videre."

Menno Witter


Menno Witter etter ToF2 hospitering:

Professor Menno P. Witter is head of the Neuroanatomy Group at the CBM and will also be cooperating with MI Lab, a Centre for Research-based Innovation at the NTNU.

"Hi,
We really enjoyed having your students with us. They were very open and enthusiastic and really interested. I have had the pleasure to interact with them on two occasions and was impressed by their focused questions and what they wanted to know."