Lærere om TOF

Målet med TOF -prosjektet er å utvikle og prøve ut en lokal tilpasset læreplan for programfaget teknologi og forskningslære på ST der elevaktive arbeidsmåter, alternative læringsarenaer og elevmedvirkning er i fokus. Kurset har vært organisert ved tre del kurs innenfor hovedemnene design, elektronikk og biologiteknikk, deretter avsluttet med et større tverrfaglig prosjekt der elevene har valgt fordypning innenfor et av hovedtemaene.

Avdelingsleder på ST Eva Arntzen synes prosjektet har vært meget vellykket. "Det har vært spennende, og det har vært nytt. Det er en helt annen måte å ha skole på, og å jobbe og lære på. Jeg ser at det motiverer elevene, og jeg forventet nettopp det, at det skulle være mer tilpasset elevene. Vi håper jo selvfølgelig at flere kan være med på prosjektet, og få med flere elever, og flere lærere. Vi ønsker og gjøre det til en del av hverdagen. Det gjør at vi kan være mer ute og gjøre skolen mer virkelighetsnær, det tror jeg på."

 

Se hva Frode Øren lærer i Tof har å si om prosjektet så langt


eksperiment