Elever om TOF-prosjektet

Lasse McHoftun

TOF er et et fag med mange muligheter. Ved å blande teoretisk og praktisk arbeid, blir dette faget ulikt alle andre fag. Flere variable forskningsprosjekter gjør det hele til et interessant fag å delta i. Vi får hele tiden jobbe som forskere, og alt fra papirfly til hukommelse hos rotter er forsket på. Dette er absolutt et fag for personer som liker å gjøre praktiske ting fremfor å sitte på et klasserom å høre på en lærer.
Publikasjoner, forsøk med egenkonstruerte problemstilling, hospiteringer og besøk på laboratoriumer gjør dette til et attraktivt fag.

Lise Lokøy

I TOF 2 faget har vi over noen uker studert Gråspurvprosjektet. Et prosjekt som NTNU står for. Vi har sett på hvordan forsøket er blitt gjennomført og vi har selv prøvd noen av metodene de brukte. Vi har besøkt skolelabben ved realfagsbygget på NTNU. Der fikk vi prøve forskjellige maskiner. F.eks en PCR-maskin. En maskin som kopieren DNAet. Forsøkene vi fikk være med på gikk ut på å finne kjønnet på spurveunger og vi skulle finne ut hvem av tre som var faren til en fugleunge. Vi fikk besøk av Henrik Jensen, en sentral person i gråspurvprosjektet og en stor forsker. Vi har også besøkt NGU. Der fikk vi innsikt i den nyeste forklaringen på plateforskyvning, platetektnonikk. Vi fikk høre om hele utviklingen fra kontinentaldrift til platetktnonikk. Hvor lenge hver teori sto, hvem som stod bak og hvorfor denne teorien ikke holdt mål. I TOF 2 har vi fått møte mange store forskere, som har publisert artikkler i internasjonale tidsskrifter. Vi har fått prøvd mange forskjellige maskiner med ulike egenskaper. TOF er en blanding av alle realfag. Vi får se hvordan de andre realfagenen brukes i praksis. Noe som jeg synes gjør det lettere å følge med mer i fysikken og matematikken.

Maren Hjulstad

Når vi har TOF får vi muligheten til å være forsker, elev og ingeniør samtidig. I TOF1 hadde vi hospitering hvor vi fikk dra ut i forskerverden. Vi ble utplassert på mange forskjellige institutter/arbeidsplasser blant annet StatoilHydro, diverse institutt ved NTNU, SINTEF og Marintek. Der fikk vi lære mye spennende. Vi har vært på institutt for industriell design og lært å utvikle et produkt gjennom prosedyreorientert innovasjon. Der fikk vi utvikle en søppelbøtte for kildesortering fra idé til modell. Vi får lære om hvordan kunnskap har utviklet seg over et tidsrom, for eksempel teorien om hvordan kontinentene beveger seg.

Det at vi har flere lærere i ett fag er både positivt og negativt. Vi har flere å bli inspirert av, flere vi kan utnytte for kunnskap og flere fag vi kan lære fra. Noe negativt kan være at informasjon ikke kommer fram til alle lærerne eller misforståelser. Noe av det beste med TOF-faget er at man kan se hvordan man bruke realfagene man teoretisk lærer om ellers i skoledagen kan brukes praktisk.

Videodagbok


Kanutte Røstad og Emily Jean Stadin laget denne videodagboken etter hospitering hos NTNUs MI Lab.


Se forskningsartikler som TOF elevene har publisert i tidsskriftet SPISS, utgitt av Skolelaboratoriet UIB

Kan man stole på skolesensorer på Byåsen vgs? Last ned her


Fargens innvirkning på fotosyntesen Last ned her

Forskning på forurensning og celledeling ga Katinka Kummeneje og Marianne Blikø Norsk Juniorvannpris for 2009 Last ned her